Příspěvky

Švejkova neděle v Písku 3. 9. 2023

Obrázek
Vážení přátelé Jaroslava Haška a Josefa Švejka. Připravujeme Švejkovu neděli v Písku 3. 9. 2023.  Nyní připravujeme časový harmonogram této kulturní a turistické akce včetně vydání Turistické vizitky. Připravujeme také Sympozium ČPA 14.00 - 15.00 k výročím J. Haška, K. Klostermanna, A. Sedláčka, 135 let KČT. Start a cíl bude tradičně na nádvoří Prácheňského muzea a Přemyslovského hradu. Pro děti a rodiny s dětmi připravujeme sbírání razítek s pohádkovými logovtipy, dospělí vyrazí na pěší nebo cyklovýlet. Nejde nám o konkurenci Švejkovy 50, ale přátelské setkání v centru Písku a Jižních Čech pohádkových. Na setkávání se těší Marcel Goetz a spol., tel. 602 443 189 hlavní organizátor KČT ČPA

Setkání sběratelů vizitek, známek aj. v rámci 135 let KČT v Prášilech a Praze...

Obrázek
... budou nové vizitky včetně 135 let KČT, 30 let ČR, Sušický betlém, F. Tylšar 2. verze... kalendáříky 2023/2024... 1. Prášily sobota 3. 7. , chata KČT 12.00 - 15.00. 2. Holešovická Tržnice, kavárna Kopeček, středa 7. 6.,  14.30 - 16.30, zahraje František Tylšar - ministr pro hudbu a poezii ČPA. Na setkávání se těší Marcel Goetz a spol.

Aktuální nabídka

Obrázek
 

7. ročník - Týden pramenů, studánek a kašen 19. - 26. 6. 2023

Obrázek
Dobrý den. Pokud se chcete akce zúčastnit zašlete nám informace na mail - mapcentrum@seznam.cz.  Vaši akci zveřejníme na Facebooku Pohádkové království. Podstatné údaje jsou uvedeny na přiložené Turistické vizitce. Setkání organizátorů 7. ročníku se uskuteční v ústředí Klubu českých turistů, Revoluční 1056/8a, Praha 1 ve středu 31. 5. 2023, 10.00 - 11.00 hodin. Na spolupráci a setkávání se těší. Mgr. Marcel Goetz a spol. odbor KČT ČPA, Tusarova 3, Praha 7

Zpráva z veletrhu Svět knihy 11. - 14. 5. 2023, Výstaviště Praha 7

Obrázek
Propagace destinace Pohádkového království České pohádkové akademie s Centrální kanceláří v Muzeu fantastických iluzí Paval Kožíška se vydařila. Každý den jsme představili v 11.00 a 14.00 zajímavosti: 135 let KČT, Veverčáka a Bosonožku s H. Klimkem, překlad Osudů dobrého vojáka Švejka do francouštiny, Pohádkové a Tajemné mapy, Posvátná místa šumavských plání... nabízeny byly Pohádkové pasy, Turistické vizitky, deníky, známky (J. Hašek, K. Klostermann, A. Sedláček), cyklomapy, Platan, Balady pro zlepšení nálady Ivo Jahelky, pohádky B. Stlukové aj Přiložené fotografie Lenky Goetzové a Františka Tylšara jsou volně k použití. Představení akcí KČT - Prahou turistickou a 135 let KČT. Překlad Osudů dobrého vojáka Švejka do francouštiny,  překladatel Beno Meunier druhý zprava. č. 6259 František Tylšar s Literáty na trati. č. 6268 Dominik Tyl, ilustrátor a printmaker, strávil cestováním s kaprem Jakubem mládí. Byl nadšený, že pohádkový projekt vzkvétá. Sám si erb Jižních Čech pohádkových vyteto

Vernisáž komorní výstavy akademického malíře Miroslava Konráda

Obrázek
 

30 let od založení TIMC Č. Budějovice

Obrázek
3. 5. 1993 jsme otevřeli Turistické informační a mapové centrum královského města Č. Budějovic. Následně v roce 1994 společně založili JCCR, ATIC ČR, 1995 Jč. pohádkové, 1996 SCR JHK ... Fotografie Lenky Goetzové jsou volně k použití. Dokumentují příjemnou atmosféru událostí 7. - 8. 5. 2023. Křest nejnovějších Turistických vizitek s Veverčákem Zdravíkem a Platanem za přítomnosti Pohádkových ministrů i 1. Ambasády ČPA z Poděbrad. Příprava startovní pistole.. Závěrečná fota 5. Sympozia ČPA a oslav 30. výročí otevření TIMC v královském městě  Č. Budějovicích. Naše zvláštní poděkování patří Koh-i-nooru, časopisu Všudybyl,  Pavlu Pavlovi, Tomáši Jirsovi, Janu Zahradníkovi, Hynku Klimkovi, Agentuře Dobrý den Pelhřimov, CykloŠvec... za 30 let spolupráce v pohádkové činnosti. Na setkávání se těší Marcel a Lenka Goetzovi, František a Jana  z Plzně, Marian a Eliška z Poděbrad, Sláva Martenek, Lucia Štefanová, Josef Pařízek, František Tylšar, Standa Kovář, Miloš Dědič... Nejbližší akce s KČT ČPA: